Helps. Cares. Protects.

Dołącz do naszego zespołu jako

Przedstawiciel Regionalny - Rynek Szpitalny

 

Teren pracy: kujawsko - pomorskie

 

 

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja planów sprzedażowych w ramach produktów firmy (opatrunki tradycyjne, specjalistyczne, jednorazowe produkty medyczne przeznaczone na salę operacyjną),
 • Współpraca ze środowiskiem medycznym i utrzymywanie relacji z klientami,
 • Promocja produktów firmy,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu portfolio firmy.

 

Nasze wymagania:

 • Masz doświadczenie w sprzedaży produktów medycznych,
 • Charakteryzują Cię umiejętności sprzedażowe oraz predyspozycje związane z budowaniem profesjonalnych relacji z placówkami szpitalnymi, oparte na zaufaniu i obopólnej korzyści,
 • Posiadasz doświadczenie w pracy z postępowaniami przetargowymi,
 • Znasz język angielski,
 • Znasz pakiet Office,
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.

 

To oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Karnety sportowe
 • Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych
 • Laptop, iPad, iPhone
 • Rabaty w e-sklepie
 • Szkolenia
 • Możliwość pracy z zespołem profesjonalistów

 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku aplikowaniem o pracę jest „PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15 000 000 złotych, NIP: 731 00 04 993, REGON: 471042226, zwana dalej: "Spółką". 2. Kontakt ze Spółką jest możliwy: adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice. Grupa Kapitałowa PAUL HARTMANN wyznaczyła wspólnego dla wszystkich przedsiębiorstw Inspektora Ochrony Danych w osobie Aleksandra Junga, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na polski adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice. 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach (w tym wizerunek), które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. 4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie przez Administratora Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego. 5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 § 1) lub w innych ustawach szczegółowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona przekazując nam zgłoszenie rekrutacyjne*. W przypadku wzięcia przez Panią/Pana udziału w konkretnym procesie rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom zewnętrznym, którym Spółka zleciła przeprowadzenie procesu rekrutacji, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz systemy informatyczne. 7. Nie przekazujemy pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 8. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej. Dane osobowe przetwarzane w celu możliwości uwzględnienia w przyszłości Pani/Pana kandydatury w toku procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, do daty odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż do końca 5-go pełnego roku kalendarzowego po dacie otrzymania zgody. 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem RODO@hartmann.info. 11. Składając poniższe oświadczenie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. tych kategorii danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa np. wizerunek, zainteresowania (dalej: „dane dodatkowe”). 12. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, jak również zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@hartmann.info, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Helps. Cares. Protects.

Dołącz do naszego zespołu jako

Przedstawiciel Regionalny - Rynek Szpitalny

 

Teren pracy: kujawsko - pomorskie

 

 

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja planów sprzedażowych w ramach produktów firmy (opatrunki tradycyjne, specjalistyczne, jednorazowe produkty medyczne przeznaczone na salę operacyjną),
 • Współpraca ze środowiskiem medycznym i utrzymywanie relacji z klientami,
 • Promocja produktów firmy,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu portfolio firmy.

 

Nasze wymagania:

 • Masz doświadczenie w sprzedaży produktów medycznych,
 • Charakteryzują Cię umiejętności sprzedażowe oraz predyspozycje związane z budowaniem profesjonalnych relacji z placówkami szpitalnymi, oparte na zaufaniu i obopólnej korzyści,
 • Posiadasz doświadczenie w pracy z postępowaniami przetargowymi,
 • Znasz język angielski,
 • Znasz pakiet Office,
 • Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.

 

To oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna
 • Karnety sportowe
 • Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych
 • Laptop, iPad, iPhone
 • Rabaty w e-sklepie
 • Szkolenia
 • Możliwość pracy z zespołem profesjonalistów

 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku aplikowaniem o pracę jest „PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15 000 000 złotych, NIP: 731 00 04 993, REGON: 471042226, zwana dalej: "Spółką". 2. Kontakt ze Spółką jest możliwy: adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice. Grupa Kapitałowa PAUL HARTMANN wyznaczyła wspólnego dla wszystkich przedsiębiorstw Inspektora Ochrony Danych w osobie Aleksandra Junga, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na polski adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice. 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach (w tym wizerunek), które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. 4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie przez Administratora Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego. 5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 § 1) lub w innych ustawach szczegółowych, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona przekazując nam zgłoszenie rekrutacyjne*. W przypadku wzięcia przez Panią/Pana udziału w konkretnym procesie rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom zewnętrznym, którym Spółka zleciła przeprowadzenie procesu rekrutacji, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz systemy informatyczne. 7. Nie przekazujemy pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 8. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej. Dane osobowe przetwarzane w celu możliwości uwzględnienia w przyszłości Pani/Pana kandydatury w toku procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, do daty odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż do końca 5-go pełnego roku kalendarzowego po dacie otrzymania zgody. 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem RODO@hartmann.info. 11. Składając poniższe oświadczenie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. tych kategorii danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa np. wizerunek, zainteresowania (dalej: „dane dodatkowe”). 12. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, jak również zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@hartmann.info, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.