Helps. Cares. Protects.

 

Technical Solution Lead

CZE-Veverska Bitýska

 

 • Heidenheim an der Brenz, Německo – s možností pracovat na dálku z jiné země.
 • Jako vedoucí technického řešení budete odpovídat za návrh a architekturu řešení v oblasti EDI komunikace a její praktickou implementaci, která vyžaduje definování plánu řešení na základě obchodní strategie a cílů.

 

Oblast vaší odpovědnosti:                                                                                        

 • Provádění validace požadavků společně s obchodním analytikem z hlediska technické a funkční proveditelnosti
 • Specifikace a vývoj řešení a/nebo aplikační architektury na základě požadavků a strategie
 • Analýza a kontrola obchodních, funkčních a technických požadavků
 • Optimalizace návrhu architektury s ohledem na škálovatelnost, výkon, zabezpečení a zpeněžení
 • Definování a správa opakované použitelnosti řešení a/nebo aplikací
 • Provádění technického auditu a poskytování pokynů týmu DevOps
 • Zajištění kvality řešení nebo aplikace
 • Podpora plánování sprintu, plánování rozvoje, základníprojektové řízení

 

Co hledáme:

 • Vysokoškolské vzdělání (technické nebo obchodní) nebo ekvivalentní zkušenosti
 • Školení/certifikace jednoho nebo více procesů poskytování IT (SCRUM, PMP, Prince, ITIL atd.)
 • Minimálně 3 roky relevantní pracovní zkušenosti a prokázané zkušenosti/školení v příslušné technologii nebo srovnatelné oblasti
 • Schopnost přemýšlet o technologii,porozumět systému a architektuře v její hloubce
 • Zkušenosti s programováním v Javě nebo podobné a zájem nebo nadšení pro technické detaily
 • Prokázané znalosti v oblasti správy IT služeb, IT architektury a IT bezpečnosti
 • Rozsáhlé technické znalosti v kombinaci s dovednostmi v oblasti obchodní analýzy a řízení projektů
 • Schopnost interakce se zúčastněnými stranami napříč IT a obchodními odděleními
 • Strukturovaný, zákaznicky a cílevědomý způsob práce v kombinaci se schopností pracovat v týmu, dobrá komunikace
 • Iniciativa, nezávislý způsob práce a dobré komunikační dovednosti
 • Plynulá angličtina, výhodou znalost i německého jazyka

 

Technical Solution Lead for the EDI area

 

 • Heidenheim an der Brenz, Germany – with the possibility to work remotely from another country.
 • As a Technical Solution Lead you are responsible for the design of the solution architecture in the area of EDI communication and its practical implementation, which requires the definition of a solution roadmap based on the business strategy and objectives.

 

Your area of responsibility:                                                                                      

 • Conducting requirement validation together with Business Analyst from technical & functional feasibility point of view
 • Specifying and developing the solution and/or application architecture based on requirements and strategy
 • Analyze and review business, functional, and technical requirements
 • Optimizing architecture design in regard to scalability, performance, security and monetization
 • Defining and managing reusability of solutions and/or applications
 • Conducting technical audit and provide guidance to the DevOps Team
 • Ensuring quality assurance of the solution or application
 • Supporting the sprint planning, development planning, basic project management

 

What we look for:

 • University degree (Technical or Business) or equivalent experience
 • Training/certification on one or more IT delivery processes (SCRUM, PMP, Prince, ITIL etc.)
 • Minimum 3 years of relevant work experience and proven experience/training in the relevant technology or comparable area
 • Ability to think into the technology, understanding the system and the architecture in its depth
 • Programming experience in Java or similar, and an interest in or enthusiasm for technical details
 • Demonstrated knowledge in IT Service Management, IT architecture and IT Security
 • Wide-ranging technical expertise combined with business analysis and project management skills
 • Ability to interact with stakeholders across IT and business departments
 • Structured, customer- and goal-oriented way of working combined with the ability to work in a team, good communication
 • Initiative, independent way of working and good communication skills
 • Fluent English, preferably German language skills

 

 

Department: CZ_IT.PoApl 

Please send in your application documents via our online platform to Denisa Maštálková.

Email: Denisa.Mastalkova@hartmann.info 

Helps. Cares. Protects.

 

Technical Solution Lead

CZE-Veverska Bitýska

 

 • Heidenheim an der Brenz, Německo – s možností pracovat na dálku z jiné země.
 • Jako vedoucí technického řešení budete odpovídat za návrh a architekturu řešení v oblasti EDI komunikace a její praktickou implementaci, která vyžaduje definování plánu řešení na základě obchodní strategie a cílů.

 

Oblast vaší odpovědnosti:                                                                                        

 • Provádění validace požadavků společně s obchodním analytikem z hlediska technické a funkční proveditelnosti
 • Specifikace a vývoj řešení a/nebo aplikační architektury na základě požadavků a strategie
 • Analýza a kontrola obchodních, funkčních a technických požadavků
 • Optimalizace návrhu architektury s ohledem na škálovatelnost, výkon, zabezpečení a zpeněžení
 • Definování a správa opakované použitelnosti řešení a/nebo aplikací
 • Provádění technického auditu a poskytování pokynů týmu DevOps
 • Zajištění kvality řešení nebo aplikace
 • Podpora plánování sprintu, plánování rozvoje, základníprojektové řízení

 

Co hledáme:

 • Vysokoškolské vzdělání (technické nebo obchodní) nebo ekvivalentní zkušenosti
 • Školení/certifikace jednoho nebo více procesů poskytování IT (SCRUM, PMP, Prince, ITIL atd.)
 • Minimálně 3 roky relevantní pracovní zkušenosti a prokázané zkušenosti/školení v příslušné technologii nebo srovnatelné oblasti
 • Schopnost přemýšlet o technologii,porozumět systému a architektuře v její hloubce
 • Zkušenosti s programováním v Javě nebo podobné a zájem nebo nadšení pro technické detaily
 • Prokázané znalosti v oblasti správy IT služeb, IT architektury a IT bezpečnosti
 • Rozsáhlé technické znalosti v kombinaci s dovednostmi v oblasti obchodní analýzy a řízení projektů
 • Schopnost interakce se zúčastněnými stranami napříč IT a obchodními odděleními
 • Strukturovaný, zákaznicky a cílevědomý způsob práce v kombinaci se schopností pracovat v týmu, dobrá komunikace
 • Iniciativa, nezávislý způsob práce a dobré komunikační dovednosti
 • Plynulá angličtina, výhodou znalost i německého jazyka

 

Technical Solution Lead for the EDI area

 

 • Heidenheim an der Brenz, Germany – with the possibility to work remotely from another country.
 • As a Technical Solution Lead you are responsible for the design of the solution architecture in the area of EDI communication and its practical implementation, which requires the definition of a solution roadmap based on the business strategy and objectives.

 

Your area of responsibility:                                                                                      

 • Conducting requirement validation together with Business Analyst from technical & functional feasibility point of view
 • Specifying and developing the solution and/or application architecture based on requirements and strategy
 • Analyze and review business, functional, and technical requirements
 • Optimizing architecture design in regard to scalability, performance, security and monetization
 • Defining and managing reusability of solutions and/or applications
 • Conducting technical audit and provide guidance to the DevOps Team
 • Ensuring quality assurance of the solution or application
 • Supporting the sprint planning, development planning, basic project management

 

What we look for:

 • University degree (Technical or Business) or equivalent experience
 • Training/certification on one or more IT delivery processes (SCRUM, PMP, Prince, ITIL etc.)
 • Minimum 3 years of relevant work experience and proven experience/training in the relevant technology or comparable area
 • Ability to think into the technology, understanding the system and the architecture in its depth
 • Programming experience in Java or similar, and an interest in or enthusiasm for technical details
 • Demonstrated knowledge in IT Service Management, IT architecture and IT Security
 • Wide-ranging technical expertise combined with business analysis and project management skills
 • Ability to interact with stakeholders across IT and business departments
 • Structured, customer- and goal-oriented way of working combined with the ability to work in a team, good communication
 • Initiative, independent way of working and good communication skills
 • Fluent English, preferably German language skills

 

 

Department: CZ_IT.PoApl 

Please send in your application documents via our online platform to Denisa Maštálková.

Email: Denisa.Mastalkova@hartmann.info