Loading...
 

Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1993 roku. Jest spółką należącą do czołowego europejskiego producenta i dostawcy produktów medycznych i higienicznych PAUL HARTMANN AG. Obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:

 

 

Przedstawiciel Regionalny (Incontinence Outpatient)
Teren pracy: woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja planów sprzedaży w ramach produktów dla osób z problemem NTM (m.in. pieluchomajtki, wkłady, podkłady, kosmetyki pielęgnacyjne),
 • Utrzymywanie stałych kontaktów ze sklepami medycznymi, aptekami, pielęgniarkami środowiskowymi przy POZ oraz zdobywanie nowych klientów na terenie woj. lubelskiego i woj. świętokrzyskiego,
 • Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucyjnych,
 • Prezentowanie produktów z oferty handlowej firmy i udzielanie o nich wszelkich informacji klientom,
 • Realizacja działań promocyjnych,
 • Udział w prowadzeniu prezentacji i szkoleń,
 • Monitorowanie rynku,
 • Raportowanie wyników swojej pracy.

 

Oczekiwania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela,
 • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta oraz budowania długotrwałych relacji,
 • Zaangażowanie, samodzielność i determinacja w dążeniu do celu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Sprawne posługiwanie się MS Excel,
 • Wykształcenie wyższe.
   

To oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Karnety sportowe,
 • Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych,
 • Laptop, iPad, iPhone,
 • Rabaty w e-sklepie,
 • Szkolenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, zwana dalej Administratorem
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o.
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221) lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy
  w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe podane Administratorowi dobrowolnie w trakcie rekrutacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona przekazując nam zgłoszenie rekrutacyjne*.
 5. W przypadku wzięcia przez Panią / Pana udziału w konkretnym procesie rekrutacyjnym i w przypadku ewentualnej realizacji roszczeń bądź obrony przez nimi, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W odniesieniu do tej podstawy przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu uwzględnienia w przyszłości Pani/Pana kandydatury w toku procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, z ograniczeniem do daty odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż do końca 5-go pełnego roku kalendarzowego po dacie otrzymania zgody.
 8. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom zewnętrznym, prowadzącym na rzecz Spółki rekrutacje, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, przy czym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych Kandydata do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: RODO@hartmann.info.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1993 roku. Jest spółką należącą do czołowego europejskiego producenta i dostawcy produktów medycznych i higienicznych PAUL HARTMANN AG. Obecnie poszukuje kandydata na stanowisko:

 

 

Przedstawiciel Regionalny (Incontinence Outpatient)
Teren pracy: woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja planów sprzedaży w ramach produktów dla osób z problemem NTM (m.in. pieluchomajtki, wkłady, podkłady, kosmetyki pielęgnacyjne),
 • Utrzymywanie stałych kontaktów ze sklepami medycznymi, aptekami, pielęgniarkami środowiskowymi przy POZ oraz zdobywanie nowych klientów na terenie woj. lubelskiego i woj. świętokrzyskiego,
 • Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucyjnych,
 • Prezentowanie produktów z oferty handlowej firmy i udzielanie o nich wszelkich informacji klientom,
 • Realizacja działań promocyjnych,
 • Udział w prowadzeniu prezentacji i szkoleń,
 • Monitorowanie rynku,
 • Raportowanie wyników swojej pracy.

 

Oczekiwania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela,
 • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta oraz budowania długotrwałych relacji,
 • Zaangażowanie, samodzielność i determinacja w dążeniu do celu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Sprawne posługiwanie się MS Excel,
 • Wykształcenie wyższe.
   

To oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Karnety sportowe,
 • Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Samochód służbowy z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych,
 • Laptop, iPad, iPhone,
 • Rabaty w e-sklepie,
 • Szkolenia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, zwana dalej Administratorem
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o.
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221) lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy
  w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe podane Administratorowi dobrowolnie w trakcie rekrutacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona przekazując nam zgłoszenie rekrutacyjne*.
 5. W przypadku wzięcia przez Panią / Pana udziału w konkretnym procesie rekrutacyjnym i w przypadku ewentualnej realizacji roszczeń bądź obrony przez nimi, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W odniesieniu do tej podstawy przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu uwzględnienia w przyszłości Pani/Pana kandydatury w toku procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, z ograniczeniem do daty odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż do końca 5-go pełnego roku kalendarzowego po dacie otrzymania zgody.
 8. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom zewnętrznym, prowadzącym na rzecz Spółki rekrutacje, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, przy czym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych Kandydata do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: RODO@hartmann.info.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.