Loading...

Are you ready to go further?

At HARTMANN you get to make a difference. Our healthcare products and solutions make an impact in millions of people’s lives around the world on a daily basis – in hospitals, in clinics, and at home. We believe that health can empower people to make a positive difference in the world, and this is something worth going further for.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. jest spółką należącą do czołowego europejskiego producenta i dostawcy produktów medycznych i higienicznych PAUL HARTMANN AG. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

 

 

REGIONAL SALES MANAGER

Teren pracy : ½ Polski

 

 • Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie podległym zespołem oraz utrzymanie wysokich standardów pracy,
 • Realizacja strategii firmy na rynku opatrunków specjalistycznych,
 • Komunikowanie i egzekwowanie realizacji wyznaczonych celów sprzedażowych,
 • Wdrażanie, kontrola oraz rozliczanie akcji promocyjnych prowadzonych przez podległy zespół,
 • Planowanie i zarządzanie budżetem regionu,
 • Kierowanie procesem rozwoju zawodowego pracowników przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy oraz rozwój świadomości marki w podległym regionie.
 •  

  Oczekiwania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na rynku medycznym lub farmaceutycznym,
 • Umiejętność obsługi MS Excel oraz MS PowerPoint za poziomie zaawansowanym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1),
 • Wysokie kompetencje w zakresie komunikowania się (przekazywanie wiedzy, prowadzenie spotkań i prezentacji),
 • Umiejętności negocjacyjne oraz analityczne,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do pracy na terenie połowy Polski,
 • Akceptacja udziału w procesie prowadzonym z wykorzystaniem metodologii Assessment Centre wraz z testami diagnostycznymi.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku aplikowaniem o pracę jest „PAUL HARTMANN Polska” sp.  z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15 000 000 złotych, NIP: 731 00 04 993, REGON: 471042226,  zwana dalej: "Spółką".
 2. Kontakt ze Spółką jest możliwy: adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice. Grupa Kapitałowa PAUL HARTMANN wyznaczyła wspólnego dla wszystkich przedsiębiorstw Inspektora Ochrony Danych w osobie Aleksandra Junga, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na polski adres e-mail: RODO@hartmann.info; telefon: 42 225-22-89 lub pisemnie na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach (w tym wizerunek), które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
 4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie przez Administratora Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego. 
 5. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 § 1) lub w innych ustawach szczegółowych, tj.  imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona przekazując nam zgłoszenie rekrutacyjne*. W przypadku wzięcia przez Panią/Pana udziału w konkretnym procesie rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom zewnętrznym, którym Spółka zleciła przeprowadzenie procesu rekrutacji, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT, takich jak hosting oraz systemy informatyczne.
 7. Nie przekazujemy pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 3 miesięcy od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej. Dane osobowe przetwarzane w celu możliwości uwzględnienia w przyszłości Pani/Pana kandydatury w toku procesów rekrutacyjnych na stanowiska odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, do daty odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż do końca 5-go pełnego roku kalendarzowego po dacie otrzymania zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem RODO@hartmann.info.
 11. Składając poniższe oświadczenie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. tych kategorii danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa np. wizerunek, zainteresowania (dalej: „dane dodatkowe”).
 12. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, jak również zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@hartmann.info, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.